Dane EACB: Bankowość spółdzielcza w Unii Europejskiej w 2018

EACB (Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych) opublikowało najważniejsze dane na temat bankowości spółdzielczej w Unii Europejskiej. Dobrą wiadomością jest fakt, że liczba członków banków spółdzielczych w UE wzrosła o 2,7 mln!

Najważniejsze dane statystyczne:

1.      Członkostwo:

  • jeden na pięciu obywateli UE jest członkiem banku spółdzielczego
  • aktualnie jest 83 903 655 członków banków spółdzielczych, w tym 2 721 148 nowych (od 2018)

2.      Liczba klientów banków spółdzielczych w UE: 209 559 728 

3.      Liczba banków spółdzielczych w UE: 2 816

4.      Zatrudnienie pracowników: 712 678 osób

5.      Fundusze własne banków: 7 195 749 mln euro

6.      Depozyty: 3 741 769 mln euro

7.      Cechy szczególne:

  • W niektórych krajach udział banków spółdzielczych w finansowaniu MŚP jest znacznie wyższy niż 30%!
  • Banki spółdzielcze posiadają stosunkowo gęstą sieć oddziałów i są fizycznie blisko swoich członków!
  • Średnio udział banków spółdzielczych w rynku krajowym depozytów wynosi 20%.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej EACB

Zestawienie danych przekazanych przez członków EACB

Udostępnij artykuł:
« powrót