Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2021 r.

Dane NBP: We wrześniu 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (0,5 mld zł), dochodów pierwotnych (12,3 mld zł) i dochodów wtórnych (1,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,0 mld zł).

Z opublikowanych 15 listopada 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za wrzesień 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,3 mld zł.

We wrześniu 2021 r. wartość eksportu towarów wyniosła 112,0 mld zł, co oznacza wzrost o 14,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Wartość importu towarów w porównaniu do września 2020 r. wzrosła o 24,0 proc. i osiągnęła poziom 112,6 mld zł. Szybszy wzrost wartości importu niż eksportu wpłynął na ponowne pogorszenie się salda obrotów towarowych, które we wrześniu br. wyniosło 0,5 mld zł (wobec nadwyżki 7,0 mld zł we wrześniu 2020 r.). Do pogorszenia się salda w porównaniu z rokiem poprzednim przyczyniał się zarówno dalszy wzrost cen na światowych rynkach surowcowych, jak i pogłębiające się niedobory na rynku mikroprocesorów.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 24,0 mld zł i w porównaniu z wrześniem 2020 r. wzrosły o 1,2 mld zł (tj. o 5,2 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 16,0 mld zł i wzrosła o 2,6 mld zł (tj. o 19,7 proc.) w porównaniu z wrześniem 2020 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 12,3 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 9,3 mld zł. Na wysokość salda dochodów oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (2,1 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,5 mld zł).

Udostępnij artykuł:
« powrót