Bezpłatne spotkanie on-line: Ryzyka podatkowe w bankach spółdzielczych

W ślad za artykułem „Ryzyko podatkowe w banku – czym jest i jak nim zarządzać”, który ukazał się w Nr 5(2021) Głosu Banków Spółdzielczych, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Deloitte Polska organizuje bezpłatne spotkanie on-line pt.: „Ryzyka podatkowe w bankach spółdzielczych”, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30. Spotkanie z trenerami będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na spotkanie. Szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej.

Agenda spotkania:

1. Odpowiedzialność za nieprawidłowości w obszarze podatkowym.

2. Obszary najbardziej eksponowane na ryzyko podatkowe.

3. Wybrane instrumenty zabezpieczające ryzyko podatkowe:

  • interpretacje podatkowe,
  • opinie zabezpieczające,
  • uprzednie porozumienia cenowe,
  • opinie o zastosowaniu zwolnienia/opinie o stosowaniu preferencji,
  • Program Współdziałania.

4. Rola doradcy podatkowego w zarządzaniu ryzykiem podatkowym.

Spotkanie skierowane jest do:

Zarządów banków spółdzielczych, w szczególności Członków Zarządu odpowiedzialnych za obszar finansowo-podatkowy, głównych księgowych oraz służb księgowo-podatkowych.

SPOTKANIE POPROWADZĄ:

Eksperci Deloitte Polska:

Agnieszka Ostrowska - Partner Associate

Marta Jabłońska - Manager

Alina Buwaj - Manager

Łukasz Anasiewicz - Senior Consultant

-----------------

-----------------

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej.

W pole dane do faktury, proszę wstawić "bezpłatne".

Najpóźniej w dniu poprzedzającym szklenie, wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają dane dostępowe do platformy, na której odbędzie się spotkanie.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na spotkanie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót