Europejskie banki spółdzielcze w 2022 r. z najwyższym w historii udziałem w rynku!

Banki spółdzielcze kształtują zróżnicowany i stabilny europejski krajobraz bankowy. Sektor banków spółdzielczych w UE jest atrakcyjnym partnerem nie tylko biznesowym, ale także w coraz większym zakresie zaspokaja również pozafinansowe potrzeby lokalnych społeczności, pomagając w codziennych sprawach. Za to podejście jest ceniony przez młodsze pokolenia konsumentów, czego wyrazem jest niemal 700 tys. przyrost członków w 2022 r.

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) jak co roku przedstawiło zestawienie wyników 18 europejskich spółdzielczych grup bankowych. KZBS jako członek Stowarzyszenia od lat współpracuje w przygotowaniu tego opracowania przekazując wyniki polskich spółdzielczych grup bankowych. Rozszerzoną treść raportu przedstawiliśmy tutaj: https://kzbs.pl/EACB-Europejskie-banki-spoldzielcze-w-2022-roku.html 

Nina Schindler, dyrektor generalna EACB, wskazała na  imponujące wyniki sektora: „Wyniki z 2022 r. podkreślają kluczowe znaczenie banków spółdzielczych dla europejskiej gospodarki. Europejskie banki spółdzielcze, tak silnie zakorzenione w lokalnych społecznościach, wykazały się w obliczu napięć geopolitycznych odpornością, nie tylko zachowały stabilność, ale i osiągnęły wzrost”.

Przypomnijmy najważniejsze dane sektora banków spółdzielczych w 2022 roku:

1️⃣    Rekordowy udział w rynku: bezprecedensowy poziom.

2️⃣    Doskonałość ekonomiczna: osiągamy lepsze wyniki niż konkurenci.

3️⃣    Prawie 1% wzrost zatrudnienia.

4️⃣    Wzrost liczby członków: 89 milionów członków w 13 krajach.

5️⃣    Zaangażowanie lokalne: priorytetowe traktowanie lokalnych oddziałów.

Raport został przygotowany przez naukowców z Uniwersytetu w Tilburgu pod kierownictwem prof. Hansa Groenevelda, oceniając 18 wiodących europejskich spółdzielczych grup bankowych w stosunku do wszystkich ich konkurentów bankowych.

Cieszymy się z takich osiągnięć sektora spółdzielczości bankowej w Unii Europejskiej!

 

Udostępnij artykuł:
« powrót