Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS wśród Liderów Finansowania Innowacji

Związek Banków Polskich i Bank Gospodarstwa Krajowego przygotowały z okazji XX-lecia Polski w Unii Europejskiej ranking Nagrody Liderów Finansowania Innowacji. Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS zajęły w tym rankingu V miejsce w kategorii: Najlepszy Bank Kredytu Technologicznego. To wyróżnienie tym bardziej cenne, że pierwsze miejsca w rankingu zajmują duże banki komercyjne.

Uroczyste wręczenie nagrody z udziałem prof. Marty Postuły, Pierwszej Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, dr. Konrada Wojnarowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarządu Związku Banków Polskich odbyło się podczas Gali towarzyszącej Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 3 lipca w Warszawie.

W imieniu Zrzeszenia BPS nagrodę odebrał Robert Banach, Wiceprezes Zarządu Banku BPS.

- Nagroda dla Zrzeszenia BPS pokazuje, że środki unijne są lokowane w całej Polsce i dbają o to banki spółdzielcze. Kredyt Technologiczny to jeden z flagowych kredytów z unijnym wsparciem, z których chętnie korzystali przedsiębiorcy realizujący różnego typu innowacje. Od początku byliśmy partnerem w procesie udzielania tych kredytów. Banki spółdzielcze, dzięki bliskiej współpracy z lokalnymi społecznościami, są nie tylko dostawcami funduszy, ale przede wszystkim kompleksowymi partnerami w procesie dystrybucji innowacji – powiedział Prezes Banach.

Rola Zrzeszenia w procesie wspierania innowacyjności jest bardzo istotna, bo tworzy ono platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk. – Dzięki temu, możemy nie tylko efektywniej docierać do funduszy unijnych i krajowych, ale również zwiększać ich wykorzystanie na rzecz innowacyjności. Kredyt Technologiczny w poprzedniej perspektywie finansowej, czyli przez poprzednie 7 lat, był przyznawany w ramach aż 7 konkursów. W bieżącej perspektywie mieliśmy tylko jeden konkurs. Alokacja na ten kredyt nie była duża. Obecne priorytety Unii Europejskiej związane są ze zrównoważonym rozwojem. Dlatego pojawił się w tej perspektywie Kredyt Ekologiczny z premią BGK. Banki spółdzielcze aktywnie uczestniczą w dystrybucji tego kredytu na rzecz transformacji energetycznej, a wyniki pierwszego naboru wniosków na Kredyt Ekologiczny, potwierdzają czołową pozycję Banków Grupy BPS wśród instytucji wspierających ekologiczną transformację – dodaje Monika Najgebauer, Wiodący Menedżer Produktu w Banku BPS.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót